مفاهیم قرآنی باید متناسب با نیازهای مخاطبان ارائه شود
46 بازدید
موضوع: علوم قرآنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) خرداد 1380 - شماره 68 )(2 صفحه - از 18 تا 19)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی